Vilken entreprenörstyp är du?

Man brukar ofta beskriva entreprenörer som kreativa och nyfikna, med en hög grad av självständighet och visionärt tänkande.

Entreprenörer har enligt forskningen egenskaper som kan dela in dem i sex olika arketyper eller roller:

  • Professionell entreprenör
  • Serieentreprenör
  • Uppfinnarentreprenör
  • Livsstilsentreprenör
  • Arbetsstilsentreprenör
  • Uppstartarentreprenör

Genom att göra entreprenörprofilstestet (EPT), som just nu är gratis (Entreprenör subventionerar kostnaden, värde 1500 kr exkl moms), får du reda på vilken eller vilka av dessa entreprenörstyper du ligger närmast och vad som är signifikant för just den/dem.

Gör testet nu!